ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นักวิจัย : กิตติศักดิ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , มนตรี ไตรเพทพิสัย , วรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/3079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติศักดิ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , มนตรี ไตรเพทพิสัย , วรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์ . (2551). แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติศักดิ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , มนตรี ไตรเพทพิสัย , วรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์ . 2551. "แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กิตติศักดิ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , มนตรี ไตรเพทพิสัย , วรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์ . "แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
กิตติศักดิ์ ธัญลักษณ์ภาคย์ , มนตรี ไตรเพทพิสัย , วรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์ . แบบจำลองสำหรับตัดสินใจคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.