ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย
นักวิจัย : อิงอร สุพันธุ์วณิช
คำค้น : ภาษาไทย--ตัวอักษร , ภาษาไทย--ตัวสะกด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาไทย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิงอร สุพันธุ์วณิช . (2527). วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิงอร สุพันธุ์วณิช . 2527. "วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิงอร สุพันธุ์วณิช . "วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
อิงอร สุพันธุ์วณิช . วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.