ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักวิจัย : พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520-
คำค้น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด , เว็บไซต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741710712 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2673
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

สร้างเว็บช่วยสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อเว็บช่วยสอน เรื่องบริการในด้านเนื้อหา การนำเสนอและการใช้งาน นักศึกษาที่ประเมินเว็บช่วยสอนเรื่องบริการคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิเชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 299 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาทุกสำนักวิชามีความพึงพอใจต่อเว็บช่วยสอนด้านเนื้อหา การนำเสนอ และการใช้งานในส่วนข้อมูลทั่วไป ส่วนบริการ และส่วนฐานข้อมูลในระดับมาก และนักศึกษาทุกสำนักวิชายังมีความพึงพอใจเว็บช่วยสอน โดยรวมทุกด้านในระดับมากเช่นกัน

บรรณานุกรม :
พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520- . (2545). ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520- . 2545. "ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520- . "ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย, 2520- . ความพึงพอใจต่อเว็บสอนเรื่องบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.