ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย
นักวิจัย : อรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518-
คำค้น : พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2419-2488. -- จดหมายจางวางหร่ำ , วรรณกรรมคำสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใกล้รุ่ง อามระดิษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741702434 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2661
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาวรรณกรรมเรื่องจดหมายจางวางหร่ำ พระนิพนธ์ในกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในด้านที่มาของเรื่อง รูปแบบ กลวิธีการแปลและดัดแปลง และประเภทของวรรณกรรมเพื่อจะพิจารณาคุณค่าและความสำคัญ ของจดหมายจางวางหร่ำที่มีต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย การศึกษาพบว่า จดหมายจางวางหร่ำแปลและดัดแปลงมาจากวรรณกรรมอเมริกันเรื่อง Letters from a Self-Made Merchant to His Son ของ จอร์จ ฮอเรซ ลอริเมอร์ (George Horace Lorimer) โดยยังคงรูปแบบเป็นนวนิยายรูปแบบจดหมายเช่นเดียวกับวรรณกรรมต้นฉบับ จึงทำให้จดหมายจางวางหร่ำเป็นนวนิยายรูปแบบจดหมายเรื่องแรกของไทย และเป็นนวนิยายไทยเรื่องแรกที่มีที่มาจากวรรณกรรมอเมริกัน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ประพันธ์ได้ดัดแปลงองค์ประกอบต่างๆ ทางวรรณกรรมทั้งเนื้อเรื่อง ตัวละคร และฉากให้มีความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืน การดัดแปลงที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การใช้ภาษา ซึ่งแสดงให้เห็นลีลาเฉพาะของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในด้านประเภทของวรรณกรรม จดหมายจางวางหร่ำจัดเป็นทั้งวรรณกรรมคำสอนและวรรณกรรมแนวขบขัน คำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย ช่วงที่เริ่มรับอารยธรรมตะวันตกเป็นคำสอนที่มีประโยชน์และยังใช้ได้จนปัจจุบัน คำสอนเหล่านี้ถูกเสนอผ่านการใช้ภาษาและเหตุการณ์ขบขัน ซึ่งเป็นกลวิธีการสร้างความขบขันที่พบมากที่สุดในเรื่อง จดหมายจางวางหร่ำนอกจากจะมีความสำคัญในฐานะนวนิยายคำสอนเล่มแรก และนวนิยายแนวขบขันเล่มแรกแล้ว ยังมีคุณค่าในฐานะวรรณกรรมคำสอนแนวใหม่ ที่นำคำสอนอันหนักแน่นจริงจังมาถ่ายทอดผ่านอารมณ์ขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
อรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518- . (2544). จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518- . 2544. "จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518- . "จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
อรอุษา สุวรรณประเทศ, 2518- . จดหมายจางวางหร่ำ : คุณค่าและความสำคัญต่อพัฒนาการวรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.