ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
นักวิจัย : วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518-
คำค้น : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , อินเตอร์เน็ต , เวิล์ดไวด์เว็บ , นันทนาการ , สถานพักผ่อนหย่อนใจ , สถานเริงรมย์ , สัมพันธวงศ์ (กรุงเทพฯ) , ป้อมปราบศัตรูพ่าย (กรุงเทพฯ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307655 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

สร้างฐานข้อมูลโครงข่ายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เกี่ยวกับแหล่งบริการทางนันทนาการ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยที่ผู้ใช้สามารถสอบถามเส้นทางผ่านเวิลด์ไวด์เว็บได้ การดำเนินงานแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกได้แก่ การสร้างฐานข้อมูล GIS สำหรับแผนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแหล่งนันทนาการในพื้นที่ศึกษา ขั้นตอนที่สอง พัฒนาฐานข้อมูลโครงข่ายจากฐานข้อมูล GIS มาตรฐาน และวิเคราะห์เพื่อกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุด ขั้นตอนที่สาม สร้างการเชื่อมประสานระหว่างฐานข้อมูล GIS กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเตรียมแฟ้ม asp ซึ่งเว็บบราวเซอร์สามารถเข้าใจได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ Geomedia Web Map

บรรณานุกรม :
วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518- . (2544). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518- . 2544. "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518- . "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วรวิทย์ ธนการพาณิช, 2518- . ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเวิลด์ไวด์เว็บ สำหรับบริการทางนันทนาการ ในเขตสัมพันธวงศ์และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.