ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน
นักวิจัย : สุมลยา กาญจนะพังคะ
คำค้น : ปลาดุก , เม็ดเลือดขาว , เกล็ดเลือด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษารายละเอียดโครงสร้างเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก (Clariasbatrachus) ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่าง และกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน พบเกล็ดเลือดลักษณะโครงสร้างต่างกัน 3 ชนิด พบเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte monocyte และ neutrophil neutrophil เป็น granular leucocyte เพียงชนิดเดียวที่พบ มีทั้งชนิดที่เจริญเต็มที่และยังไม่เจริญเต็มที่ monocyte เกือบทุกเซลล์มีโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะคือ microfilamentous structure อยู่ชิดรอยหยักของนิวเคลียสในเซลล์ การศึกษาครั้งนี้ได้บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเกล็ดเลือดและ granulocyte ในกระบวนการแข็งตัวของเลือดปลาดุกได้ง่าย

บรรณานุกรม :
สุมลยา กาญจนะพังคะ . (2541). การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมลยา กาญจนะพังคะ . 2541. "การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมลยา กาญจนะพังคะ . "การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุมลยา กาญจนะพังคะ . การศึกษาเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตของปลาดุก ด้วยกล้องจุลทัศน์แสงสว่างและกล้องจุลทัศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงผ่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.