ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526
นักวิจัย : สุวรรณา กิจภากรณ์ , สนิท กิจพายับ
คำค้น : กระต่าย--การเลี้ยง , อาหารสัตว์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสัตวบาล
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2599
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาแหล่งอาหารเสริมโปรตีนต่อคุณลักษณะของแม่กระต่าย -- การศึกษาแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่ายที่กำลังเจริญเติบโต

จากการศึกษาแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงแม่กระต่ายที่เคยให้ลูกแล้ว 1 ครอกตั้งแต่ผสมพันธุ์ จนกระทั่งหย่านม (6 สัปดาห์) จำนวน 24 ตัว โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว เลี้ยงด้วยอาหารที่มีแหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง-ปลาป่น การถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้ายและกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดยางพารา ในอัตราส่วนของโปรตีนเสริม 1:1 ในกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 4 เลี้ยงด้วยแหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้าย-กากเมล็ดยางพารา ในอัตราส่วนของโปรตีนเสริม 1:1:1 พร้อมทั้งให้หญ้าขนวันละ 200 กรัมแก่แม่กระต่ายทุกตัว ผลปรากฏว่า ระยะเวลาในการอุ้มท้องของแม่กระต่าย จำนวนลูกต่อครอกเมื่อแรกเกิดและหย่านม ปริมาณอาหารที่แม่กระต่ายกินระหว่างอุ้มท้อง และประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารของแม่และลูกกระต่ายตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งหย่านม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าแม่กระต่ายที่ได้รับแหล่งโปรตีนจาก กากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้าย จะให้ผลดีที่สุดยกเว้นน้ำหนักลูกกระต่ายแรกเกิดเฉลี่ยจะต่ำกว่าทุกกลุ่ม และไม่พบอาการผิดปกติในแม่และลูกกระต่ายที่ได้รับอาหารจากแหล่งโปรตีนดังกล่าวทั้ง 4 แหล่ง การใช้แหล่งโปรตีนจากกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้ายจะใช้ต้นทุนค่าอาหารต่ำสุดในการเพิ่มน้ำหนักตัวของลูก 1 กิโลกรัม The study was conducted to investigate 4 protein supplement sources in raising does. Twenty-four does, already had one parity, were divided into 4 groups of six each. They were fed 1:1 soybean meal-fish meal, soybean meal-cotton seed meal and soybean meal-rubber seed meal, respectively. Protein sources for group 4 was 1:1:1 soybean meal-cotton seed mean-rubber seed meal. Fresh 200 grams para grass was given daily to all does. Four different protein sources did not affect gestation period, litter size, litter weight at birth and weaning, total feed consumed during gestation and feed conversion of both does and their rabbits from birth to weaning. There was a trend that protein supplement from soybean meal gave the best results except their litter weight at birth which is the lowest. No abnormality was found in both does and rabbits received varies sources of protein supplements. In terms of feed cost, protein supplement from soybean meal-cotton seed mean gave the lowest cost of production in 1 kilogram weight gain of rabbit. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากแหล่งอาหารเสริมโปรตีนต่อคุณลักษณะของแม่กระต่าย โดยนำลูกกระต่ายหย่านมเมื่อ 6 สัปดาห์ที่เกิดจากแม่กระต่ายที่ได้รับอาหารเสริมโปรตีนต่างๆ กัน 4 แหล่ง แหล่งละ 24 ตัว แบ่งเป็น 4 พวกๆ ละ 3 ตัว จำนวน 2 ซ้ำ และให้อาหารข้นที่มีแหล่งโปรตีนเช่นเดียวกับแม่กระต่าย แต่ได้รับอาหารหยาบ 4 ชนิดด้วยกันคือ หญ้าขนสด กระถินสด ผักตบชวาสด และฟาง ในแต่ละพวก จนกระทั่งอายุ 14 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และปริมาณอาหารข้นที่ใช้ไปต่อตัวตลอด 8 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละแหล่งของโปรตีน สำหรับปริมาณอาหารหยาบที่ใช้ไปเมื่อคิดเทียบจากน้ำหนักแห้งที่ได้จากลูกกระต่ายที่ได้รับโปรตีนจาก กากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้าย และกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้าย-กากเมล็ดยางพารา ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ได้รับ กากถั่วเหลือง-ปลาป่น และกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดยางพารา มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<.01) อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเมื่อคิดเทียบจากปริมาณอาหารข้นรวมกับอาหารหยาบต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละแหล่งของโปรตีน และจากการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงภายนอกพบว่า กระต่ายที่ได้รับกระถินสดในทุกแหล่งของโปรตีนมีอาการขนร่วงบริเวณ หน้า คอ หู หลังและขา โดยเป็นมากในแหล่งโปรตีนจาก กากถั่วเหลือง-กากเมล็ดฝ้าย-กากเมล็ดยางพารา และกากถั่วเหลือง-กากเมล็ดยางพารา ตามลำดับ แต่อาการเหล่านี้จะกลับเป็นปกติภายในเวลาประมาณ 18 วัน หลังจากเปลี่ยนแหล่งอาหารหยาบจากกระถินสดเป็นหญ้าสด

บรรณานุกรม :
สุวรรณา กิจภากรณ์ , สนิท กิจพายับ . (2526). การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา กิจภากรณ์ , สนิท กิจพายับ . 2526. "การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา กิจภากรณ์ , สนิท กิจพายับ . "การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
สุวรรณา กิจภากรณ์ , สนิท กิจพายับ . การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีน และอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2526. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.