ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
นักวิจัย : โสภิต ธรรมอารี
คำค้น : สมุนไพร--ทำเนียบนาม , สมุนไพร--สาระสังเขป , แพทย์แผนโบราณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภิต ธรรมอารี . (2525). การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิต ธรรมอารี . 2525. "การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภิต ธรรมอารี . "การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
โสภิต ธรรมอารี . การพัฒนาสมุนไพรไทยด้านสาธารณะสุขสมัยกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.