ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ , สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล , ณัฐรี ตั้งยงตระกูล , ปราโมทย์ สุกใส
คำค้น : การลงทุน--ไทย--กาญจนบุรี , กาญจนบุรี--ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เสนอต่อ จังหวัดกาญจนบุรี โดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ , สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล , ณัฐรี ตั้งยงตระกูล , ปราโมทย์ สุกใส . (2537). รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ , สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล , ณัฐรี ตั้งยงตระกูล , ปราโมทย์ สุกใส . 2537. "รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ , สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล , ณัฐรี ตั้งยงตระกูล , ปราโมทย์ สุกใส . "รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ , สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล , ณัฐรี ตั้งยงตระกูล , ปราโมทย์ สุกใส . รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.