ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พนิต ภู่จินดา , ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา , นิชชรี สายประทุมทิพย์
คำค้น : การพัฒนาอุตสาหกรรม--ไทย , การตั้งถิ่นฐาน--ไทย , อุตสาหกรรม--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกียรติ จิวะกุล
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2392
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิต ภู่จินดา , ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา , นิชชรี สายประทุมทิพย์ . (2542). รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิต ภู่จินดา , ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา , นิชชรี สายประทุมทิพย์ . 2542. "รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิต ภู่จินดา , ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา , นิชชรี สายประทุมทิพย์ . "รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
พนิต ภู่จินดา , ชวลิตา บุรินทร์วัฒนา , นิชชรี สายประทุมทิพย์ . รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัด : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.