ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : จาตุรนต์ วัฒนผาสุก , เลอสม สถาปิตานนท์
คำค้น : พื้นสำเร็จรูป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2387
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อหาของงานวิจัย เรื่อง "ระบบพื้นสำเร็จรูปในประเทศไทย" ฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลของระบบพื้นสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ผลิตออกสู่ตลาด และได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วไป รวมกับการสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของผู้ทำการวิจัย โดยสรุปผลของการวิจัยออกมาในลักษณะการจัดแบ่งประเภท เพื่อให้สะดวกต่อการเลือกใช้ในการออกแบบอาคาร ซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือ ช่วงพาดของพื้นสำเร็จรูป และน้ำหนักจรที่แตกต่างกันตามลักษณะประเภทการใช้สอยของอาคาร รวมทั้งวิธีการผลิตและการติดตั้งของแต่ละชนิดของพื้นสำเร็จรูป เอกสารประกอบของผู้ผลิตในด้านแนะนำวัสดุพื้นสำเร็จรูป ได้รวบรวมไว้ด้วยในภาคผนวก

บรรณานุกรม :
จาตุรนต์ วัฒนผาสุก , เลอสม สถาปิตานนท์ . (2531). อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จาตุรนต์ วัฒนผาสุก , เลอสม สถาปิตานนท์ . 2531. "อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จาตุรนต์ วัฒนผาสุก , เลอสม สถาปิตานนท์ . "อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
จาตุรนต์ วัฒนผาสุก , เลอสม สถาปิตานนท์ . อาคารในประเทศ : ระบบการก่อสร้างโดยวิธี Prefabrication ใน กทม. "กรณีพื้นสำเร็จรูป" : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.