ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิจัย : สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 5, 2 (ม.ค.-เม.ย. 2548) 155-158 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . (2548). การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . 2548. "การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . "การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ . การสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.