ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii
นักวิจัย : นรากร ลีปรีชานนท์ , ปิยะดา พูลสวัสดิ์
คำค้น : ภาวะติดเชื้อในลูกตา , อุบัติเหตุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2551) 11-15 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2609
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรากร ลีปรีชานนท์ , ปิยะดา พูลสวัสดิ์ . (2551). รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นรากร ลีปรีชานนท์ , ปิยะดา พูลสวัสดิ์ . 2551. "รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นรากร ลีปรีชานนท์ , ปิยะดา พูลสวัสดิ์ . "รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
นรากร ลีปรีชานนท์ , ปิยะดา พูลสวัสดิ์ . รายงานผู้ป่วย : Acute Fulminant Post-traumatic Endophthalmitis จากเชื้อ Acinetobacter baumannii. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.