ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์
นักวิจัย : ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์
คำค้น : นิวเคลียร์ฟิสิกส์--อุปกรณ์ , กัมมันตภาพรังสี--อุปกรณ์ , นิวเคลียร์ฟิสิกส์--การสอนด้วยสื่อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ประดิษฐ์ชุดสาธิตนิวเคลียร์เพื่อใช้ทดลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของรังสีให้มีราคาถูกทำการทดลองให้ผลดีและสิ้นเปลืองเวลาปฏิบัติการน้อย สำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2 หรือ 3 การทดลองประกอบด้วยการปฏิบัติการในวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์และนิวเคลียร์เคมีเบื้องต้น รวม 9 การทดลอง การปฏิบัติการเชิงประยุกต์นิวเคลียร์เทคนิคในอุตสาหกรรมอีก 5 การทดลอง หัวเรื่องการทดลองคือ ปรากฏการณ์ของกัมมันตรังสี ลักษณะสมบัติของหัววัดรังสีแบบไกเกอร์-มีลเลอร์ ธรรมชาติแรนดอมในการสลายตัวของกัมมันตรังสี การหักเหของอนุภาคเบตาในสนามแม่เหล็ก การดูดกลืนอนุภาคเบตา อันตกิริยาของรังสีแกมมากับสสาร การกระเจิงของอนุภาคเบตา กฎกำลังสองผกผันของการแผ่รังสีแกมมา การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี การวัดความหนา การแกะรอย การศึกษาเรื่องการสึกหรอ อัตราการไหลของของไหล และการวัดระดับของของเหลวในภาชนะปิด

บรรณานุกรม :
ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ . (2529). โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ . 2529. "โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ . "โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , ศิริวัฒนา ไทรสมบูรณ์ . โครงการสิ่งประดิษฐ์ ชุดสาธิตนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.