ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)
นักวิจัย : จตุพงค์ จุฬพันธ์ทอง , เชิดศักดิ์ วิวัฒน์นิมิต , ประเสริฐ ลดาวัลย์วิวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2592
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จตุพงค์ จุฬพันธ์ทอง , เชิดศักดิ์ วิวัฒน์นิมิต , ประเสริฐ ลดาวัลย์วิวัฒน์ . (2545). ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จตุพงค์ จุฬพันธ์ทอง , เชิดศักดิ์ วิวัฒน์นิมิต , ประเสริฐ ลดาวัลย์วิวัฒน์ . 2545. "ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จตุพงค์ จุฬพันธ์ทอง , เชิดศักดิ์ วิวัฒน์นิมิต , ประเสริฐ ลดาวัลย์วิวัฒน์ . "ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
จตุพงค์ จุฬพันธ์ทอง , เชิดศักดิ์ วิวัฒน์นิมิต , ประเสริฐ ลดาวัลย์วิวัฒน์ . ความพึงพอใจต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.