ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์
นักวิจัย : สมชาย จิตะพันธ์กุล
คำค้น : การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิตอล , ภาพดิจิตอล , ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) , ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2263
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นโปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล ที่ฟังก์ชันและหรือเทคนิคในการประมวลผลภาพอยู่ในรูปมอดูลย่อย ๆ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ การวิเคราะห์ภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ และการบีบอัดภาพ เฉพาะหัวข้อการวิเคราะห์ภาพยังแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เป็น ส่วนการปรับแต่งภาพ ส่วนการแบ่งส่วนภาพ และส่วนการกรองภาพ ในแต่ละส่วนของหัวข้อการวิเคราะห์ และในหัวข้อการปรับปรุงคุณภาพและหัวข้อการบีบอัด จะประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ จำนวนมาก สำหรับหัวข้อการบีบอัด มีขั้นตอนในการทำงานแต่ละเทคนิคเรียงลำดับกันไป ตั้งแต่ การแบ่งซอยภาพออกเป็นภาพย่อย การทรานส์ฟอร์มภาพ การทำ bit allocation การทรานส์ฟอร์มภาพกลับ การเปรียบเทียบภาพต้นฉบับกับภาพที่ผ่านการประมวลผล และการคำนวณหาค่าผิดพลาดในการประมวลผล โปรแกรมได้รับการพัฒนาโดยใช้ภาษา C ให้วิ่งบน Microsoft Windows รุ่น 3.XX มีความสามารถในการประมวลผลภาพสีเดียว ระดับสีเทาจำนวน 256 ระดับ และมีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของภาพที่ต้องเป็น 2[superscript k] x 2[superscript k] จุดภาพ, k = 1, 2, …, 8 เฉพาะในเรื่องการบีบอัดภาพ เนื่องจากอัลกอริธึมในการทรานส์ฟอร์มที่เป็นแบบ radix-2 ส่วนผลการทดสอบการทำงานของโปรแกรมไม่มีปัญหาในการใช้งาน

บรรณานุกรม :
สมชาย จิตะพันธ์กุล . (2541). โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จิตะพันธ์กุล . 2541. "โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย จิตะพันธ์กุล . "โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สมชาย จิตะพันธ์กุล . โปรแกรมบีบอัด วิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพสัญญาณภาพดิจิตอล : รายงาน โครงการสิ่งประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.