ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กฤษดา วิศวธีรานนท์
คำค้น : ชุมสายโทรศัพท์สาขา--เครื่องมือและอุปกรณ์ , โทรศัพท์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้กล่าวถึง การพัฒนาต้นแบบของตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สำหรับใช้เป็นตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติในสำนักงาน โรงงาน และที่พักอาศัย ตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถต่อเลขหมายภายในได้สูงสุด 36 เลขหมาย และต่อกับเลขหมายภายนอกสูงสุดได้ 8 เลขหมาย เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้กับระบบเป็นเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาที่เป็นคู่สายเดี่ยวและเป็นได้ทั้งชนิดหมุนและกดปุ่มความถี่ สายภายนอกก็เป็นได้ทั้งชนิดหมุนและกดปุ่มความถี่เช่นเดียวกัน ในระบบไม่จำเป็นต้องมีโอเปอเรเตอร์ ฟีเจอร์การบริการของระบบได้แก่ การเรียกกลับ การหมุนหาเบอร์สุดท้าย การรับแทนกัน การพักสายและการโอนสาย เป็นต้น ฟีเจอร์เหล่านี้เพียงพอสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ตู้ชุมสายโทรศัพท์ที่พัฒนาขึ้นใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นแกนกลางในการควบคุมระบบจึงเป็นระบบ SPC (Store Program Control) สวิทชิงเนตเวอร์ดเป็นอิเล็กทรอนิกส์สวิทช์ มีคู่สนทนาภายในได้สูงสุดถึง 11 คู่สนทนาสามารถรับแทรฟฟิกได้สูงสุดถึง 0.2 เออรังต่อหนึ่งคู่สายใช้ แมคโครแอสเซมบลีในการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบโดยใช้เทคนิคการบรรยาย การเปลี่ยนสถานะของโทรศัพท์ด้านภาษา State Transition Language ที่ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การเขียนโปรแกรมง่าย และปรับปรุงแก้ไขง่ายได้ทดสอบตู้ชุมสายโทรศัพท์ในการใช้งานจริงแล้ว

บรรณานุกรม :
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . (2531). ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . 2531. "ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . "ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . ตู้ชุมสายโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.