ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นักวิจัย : ชาตรี ศรีไพพรรณ , กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมชาย จิตะพันธ์กุล
คำค้น : อุตสาหกรรม--เครื่องมือและอุปกรณ์ , เครื่องตั้งเวลา , อุณหภูมิ--การวัด--เครื่องมือและอุปกรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2254
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ชนิด คือ เครื่องตั้งเวลาที่โปรแกรมได้ และระบบวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ เครื่องตั้งเวลาที่โปรแกรมได้ใช้ซีพียู เบอร์แซด-80 มีรอม 2 กิโลไบท์ และแรม 1 กิโลไบท์ ภาคแสดงผลใช้ไดโอดเปล่งแสงเป็นตัวเลข 6 หลัก สำหรับแสดงเวลา และอีก 1 หลัก สำหรับแสดงลำดับช่องและรหัสของกรรมวิธีตั้งเวลา ภาคเอ้าท์พุทมีรีเลย์ 8 ตัวสำหรับควบคุมการเปิดและปิดของอุปกรณ์อื่น และมีไอโอดเปล่งแสงสำหรับแสดงสถานะของแต่ละช่อง เครื่องนี้สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 วัน แต่ละช่องในจำนวนทั้งหมด 8 ช่อง สามารถตั้งเวลาการเปิดและปิดได้โดยอิสระ การแก้ไขข้อมูลก็กระทำได้ตลอดเวลาและทุกแบบโดยใช้แป้นกดข้อมูล ในขณะที่เครื่องทำงาน ภาคแสดงผลจะแสดงเวลาจริง แสะสามารถตรวจสอบเวลาเปิดและปิดของแต่ละช่องที่ตั้งไว้ ความคลาดเคลื่อนในการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นนี้มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 0.035 ระบบวัดและบันทึกค่าอุณหภู ใช้วัดค่าอุณหภูมิหลายจุด โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องที่สร้างขึ้น มีความแม่นยำในการวัด 0.1% ของค่าสูงสุด สามารถต่อกับหัววัดอุณหภูมิได้หลายชนิด มีจำนวนหัววัดสูงสุด 160 หัววัด สัญญาณการวัดจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเชิงเลขขนาด 12 บิท ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานภายในใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เบอร์ แซด-80 มีรอม 4 กิโลไบท์ และแรม 2 กิโลไบท์ มีอินเตอร์เฟสสำหรับวงจรต่าง ๆ คือ วงจรแปลงสัญญาณ หน่วยแสดงผล แป้นกดข้อมูล หน่วยเตือนภัย นาฬิกา เครื่องพิมพ์และบัส อาร์ เอส -232 ซี เพื่อติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบอื่น หัววัดอุณหภูมิจะถูกแสกนด้วยความเร็ว 0.1 วินาทีต่อหัว ข้อมูลที่วัดได้จะพิมพ์ออกมาเป็นรายงานการวัดที่เครื่องพิมพ์ และสามารถเรียกดูผลการวัดที่หัววัดได้ทุกหัวตลอดเวลา โดยการควบคุมที่แป้นกดข้อมูล สัญญาณเตือนภัยจะดังเมมื่อค่าวัดเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังได้ดัดแปลงเครื่องที่ทดลองสร้างขึ้นไปใช้เป็นเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลในโรงงานอุตสหกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งทำการวัดข้อมูลต่างๆ จำนวน 200 จุด และประมวลผลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าใช้งานได้ดี

บรรณานุกรม :
ชาตรี ศรีไพพรรณ , กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมชาย จิตะพันธ์กุล . (2527). การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมชาย จิตะพันธ์กุล . 2527. "การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมชาย จิตะพันธ์กุล . "การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมชาย จิตะพันธ์กุล . การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.