ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กฤษดา วิศวธีรานนท์
คำค้น : รีเลย์ , ลิฟต์ , ไมโครคอมพิวเตอร์ , การควบคุมอัตโนมัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการวิจัยนี้ กล่าวถึงรายละเอียดการพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นแกนกลางในการควบคุม จุดประสงค์หลักคือ การสร้างเครื่องควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ ใช้แทนเครื่องควบคุมแบบรีเลย์เดิม ให้สามารถใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม ขั้นตอนการพัฒนามีการศึกษาระบบลิฟท์ การออกแบบและสร้างฮาร์ดแวร์ของเครื่องควบคุม การพัฒนาโปรแกรมควบคุมลิฟท์ การทดสอบระบบ และการติดตั้งใช้งานจริง ระบบลิฟท์เป้าหมายเป็นลิฟท์โดยสารเดี่ยวไม่เกิน 24 ชั้น ใช้มอเตอร์กระแสสลับสองความเร็วในการขับเคลื่อน การควบคุมการทำงานเป็นแบบซีเลคทีฟ คอลเลตทีฟ ระบบใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด 8 บิท หน่วยความจำ 24 กิโลไบท์ มีหน่วยอินพุทและเอาท์พุทแบบดิจิตอลสำหรับการควบคุมโปรแกรมควบคุมระบบใช้หลักการแปลแผนภาพขั้นบันไดของวงจรลิฟท์ ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมการแปลแผนภาพขั้นบันได สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ได้นำระบบที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปติดตั้งทดสอบทีโรงพยาบาลกรุงธน เป็นเวลา 5 เดือน ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

บรรณานุกรม :
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . (2531). การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . 2531. "การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . "การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . การพัฒนาเครื่องควบคุมลิฟท์โดยสารโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.