ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน
นักวิจัย : ยุทธนา กุลวิทิต
คำค้น : การส่งกำลังไฟฟ้า--กระแสตรง , เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องจ่ายไฟตรงขนาด 5 kw ที่สร้างขึ้นจะเป็นแบบที่ไม่มีวงจรคงค่าแรงดัน แรงดันออกของเครื่องจ่ายไฟตรงนี้สามารถปรับได้ระหว่าง 0 ถึง 500 โวลท์ โดยการแปรค่าแรงดันของไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้า เครื่องจ่ายไฟตรงจะให้กระแสออกสูงสุดได้ 10 แอมแปร์ วงจรดัดไปที่ใช้เป็นวงจรดันไฟ 2 เฟส แบบบริดจ์ วงจรดัดไปแบบนี้จะทำให้ตัวประกอบของประสิทธิภาพในการใช้หม้อแปลงมีค่าสูงถึง 0.955 สำหรับวงจรกรองด้านขาออกเป็นวงจรกรองผ่านต่ำแบบ LC ซึ่งมีความถี่หักมุมเท่ากับ 40 Hz การกระเพื่อมของแรงดันออกมีค่าต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์และอัตราการคงค่าแรงดันเท่ากับ 6 เ ปอร์เซ็นต์ ณ แรงดันที่กำหนด การวัดค่ากระแสออกของระบบป้องกันกระแสเกินพิกัด จะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการตอบสนองที่เร็วกว่า Thermal overlaod relay ซึ่งมีสำรองไว้ กรณีที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์เกิดขัดข้อง นอกจากวงจรป้องกันกระแสเกินพิกัดแล้ว เครื่องจ่ายไฟตรงที่สร้างขึ้น ยังมีวงจรป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเฟสใดเฟสหนึ่งของไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าเกิดขัดข้อง

บรรณานุกรม :
ยุทธนา กุลวิทิต . (2529). เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา กุลวิทิต . 2529. "เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุทธนา กุลวิทิต . "เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
ยุทธนา กุลวิทิต . เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.