ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : เหมืองหิน , การเหมืองแร่ , การขุดเจาะ , ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2245
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในขบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาบ่อเหมืองเปิด ต้องมีขั้นตอนการประเมินผลลัพธ์ของการเปิดบ่อเหมืองที่กำหนดขีดจำกัดโครงร่างของขอบบ่อสุดท้ายที่เหมาะที่สุด การเลือกวิธีการวิเคราะห์มีการนำเสนอแบบจำลองหลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้แบบจำลองเชิงสองมิติ จนถึงการใช้แบบจำลองที่ใกล้เคียงกับลักษณะของมวลสินแร่ (มวลหิน) ที่มีรูปแบบเชิงสามมิติ กรณีศึกษาของเหมืองในต่างประเทศ ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของการออกแบบโครงร่างขอบบ่อเหมืองในประเทศ เป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การวางแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงตามสภาพภูมิประเทศและธรณีวิทยาของแต่ละแหล่งสะสม ทำให้มีผลในทางปฏิบัติงานภาคสนามที่ได้ผลตอบแทนเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงสุด อย่างไรก็ตามการออกแบบขุดเจาะบ่อเหมืองเปิดยังคงต้องอิงเกณฑ์ในเรื่องเสถียรภาพหน้างานขุดเจาะ กับเกณฑ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอและเพื่อช่วยในการออกแบบเชิงเสถียรภาพของบ่อเหมือง ทีมงานวิจัยยังได้เขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ค่าผลลัพธ์การพังทลายแนวระนาบของการตัดความลาดหน้าเหมือง ทั้งในรูปแบบวิธีเชิงกำหนดกับรูปแบบวิธีเชิงความน่าจะเป็น

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2546). บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2546. "บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
สง่า ตั้งชวาล . บ่อเหมืองเปิดที่เหมาะที่สุด สำหรับงานขุดเจาะในเหมืองแร่และเหมืองหิน : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.