ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : สง่า ตั้งชวาล
คำค้น : เหมืองหิน , การระเบิด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2240
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานการพัฒนาเหมืองหินขนาดใหญ่มักจะทำการระเบิดหินเป็นแบบขั้นบันได เหตุผลหลักเพราะว่า การระเบิดหินแบบนี้ให้ประสิทธิภาพของการระเบิดสูงสุด ประหยัด และสามารถควบคุมผลกระทบและความเสียหายให้อยู่ในขีดจำกัดที่ดีกว่าการระเบิดหินด้วยวิธีอื่น โปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นโปรแกรมแสดงการวางแผนเบื้องต้น สำหรับงานการออกแบบงานระเบิดหน้าเหมืองหินโปรแกรมของส่วนที่ 2 เป็นโปรแกรมที่แสดงผลของการแตกหัก เมื่อมวลหินถูกความด้นของคลื่นพัลส์จากการระเบิด โปรแกรมส่วนนี้จะคำนวณผล แสดงขนาดและเปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่วนหิน โปรแกรมในส่วนที่ 3 เป็นโปรแกรมแสดงผลการวิเคราะห์การออกแบบและเลือกชนิดวัตถุระเบิด ควบคู่กับค่าใช้จ่ายของงานการระเบิดหินโดยภาพรวม เป็นการหาประสิทธิภาพของการระเบิดที่ให้ค่าการแตกหักที่เหมาะที่สุด

บรรณานุกรม :
สง่า ตั้งชวาล . (2540). แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . 2540. "แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สง่า ตั้งชวาล . "แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สง่า ตั้งชวาล . แบบจำลองการคาดคะเนของผลการระเบิดในเหมืองหิน เพื่อให้ได้การแตกหักที่เหมาะสมที่สุด : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.