ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง
นักวิจัย : ทักษิณ เทพชาตรี
คำค้น : การวิเคราะห์โครงสร้าง (วิศวกรรมศาสตร์) , อาคาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการวิเคราะห์อย่างง่าย เพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้างสำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่สามารถแปรเปลี่ยนขนาดตามความสูงรวมถึงแรงกระทำด้านข้างที่มีลักษณะสมมาตรและไม่สมมาตร โดยสมมติให้การกระจายของแรงในโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนด้วยแรงเดี่ยวกระทำเป็นจุดที่ชั้นยอดสุดรวมกับแรงกระจายในรูปโพลิโนเมียลอันดับต่างๆ ตลอดความสูง ทั้งนี้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทำด้านข้างที่ผ่านตำแหน่งศูนย์กับการเคลื่อนที่ในแนวราบและแรงบิดกับมุมบิด ความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นหาได้โดยวิธีการวัตถุต่อเนื่อง วิธีกานนี้ขั้นแรกแทนโครงสร้างดิสครีต ด้วยกล่องเทียบเท่าออร์โธทรอปิค จากนั้นอาศัยการสมมติโหมดหลักของการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง ทำให้สามารถหาพลังงานความเครียดที่เกิดขึ้นในรูปของการเคลื่อนที่ของกล่องในแนวแกน ในแนวราบ รวมถึงมุมที่บิดไป จากนั้นจึงใช้กฎของพลังงานศักย์รวมน้อยที่สุดและวิธีการของริทซ์ ในการหาชุดของสมการพีชคณิตเพื่อหาค่าคงที่ที่ติดอยู่ในฟังก์ชั่นการเคลื่อนที่และมุมบิดที่สมมติขึ้น ก็จะได้ความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยอาศัยสมการสมดุลย์และสมการต่อเนื่องที่ระดับอ้างอิงใดๆ ที่กำหนดไว้ จะได้สมการในรูปเมตริกซ์ซึ่งใช้หาค่าการกระจายแรงในโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ วิธีการนี้ให้ค่าที่ถูกต้องพอสมควรเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของผู้อื่น

บรรณานุกรม :
ทักษิณ เทพชาตรี . (2532). การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทักษิณ เทพชาตรี . 2532. "การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทักษิณ เทพชาตรี . "การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ทักษิณ เทพชาตรี . การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.