ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กอบบุญ หล่อทองคำ
คำค้น : แมงกานีส , เหล็กกล้าไร้สนิม , แผนภูมิพอร์แบซ์ , การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคไฟฟ้าเคมีวัดเส้นโพลาไรเซชันของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L ในสารละลายน้ำที่มีคลอไรด์เข้มข้น 0, 50, 500 และ 5000 พีพีเอ็ม และของเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีส 2 เกรด ในสารละลายน้ำที่มีคลอไรด์เข้มข้น 0, 200, 400 และ 600 พีพีเอ็ม ที่ค่าพีเอช 2-12 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากเส้นโพลาไรเซชันหาค่าตัวแปรการกัดกร่อนและนำไปสร้างแผนภูมิโพแบหรือแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างค่าศักย์ไฟฟ้าและค่าพีเอช แผนภูมิโพแบที่ได้แสดงบริเวณที่เหล็กคงสภาพไม่ถูกกัดกร่อน บริเวณที่เหล็กถูกกัดกร่อนแบบทั่วไปหรือรูเข็ม และบริเวณที่เหล็กไม่ถูกกัดกร่อนเนื่องจากเกิดฟิล์มพาสซีฟที่ผิว แผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในน้ำที่ได้จากการทดลองมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิโพแบของเหล็กบริสุทธิ์ในน้ำที่ได้จากการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ การเพิ่มความเข้มข้นคลอไรด์มีผลลดหรือจำกัดบริเวณของสภาวะค่าศักย์ไฟฟ้าและค่าพีเอชที่เหล็กไม่ถูกกัดกร่อนเนื่องจากเกิดฟิล์มพาสซีฟที่ผิว ทั้งกรณีเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีส

บรรณานุกรม :
กอบบุญ หล่อทองคำ . (2544). การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบบุญ หล่อทองคำ . 2544. "การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กอบบุญ หล่อทองคำ . "การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
กอบบุญ หล่อทองคำ . การสร้างแผนภูมิโพแบของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI 316L และเหล็กกล้าคาร์บอนแมงกานีสในสารละลายที่มีคลอไรด์โดยวิธีทางไฟฟ้าเคมี : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.