ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
คำค้น : ความร้อน , พลังงาน , ฮีทไปป์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2228
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นงานการทดสอบสมรรถนะการทำงานของฮีทไปป์และเป็นงานค้นหาแบบจำลองเชิงทฤษฎีที่สามารถอธิบายผลการวัดที่ได้จากการทดลองข้างต้น งานทดสอบที่ทำขึ้นเน้นการแปรมุมเอียงที่วางฮีทไปป์จากแนวระดับ เพราะเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนได้ง่ายในการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ และมีผลมากต่อสมรรถนะการทำงานของฮีทไปป์ ผลของการทดสอบที่ได้ยืนยันข้อสรุปทางทฤษฎีที่ว่า สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงสุดของฮีทไปป์จะสูงขึ้น ถ้าวางฮีทไปป์ให้ทำมุมบวกมากกว่าศูนย์จากแนวระดับ (นั่นคือ ช่วงการควบแน่นอยู่สูงกว่าช่วงการระเหย) และสมรรถนะสูงสุดจะลดลงถ้าวางฮีทไปป์ให้ทำมุมลบ (ช่วงการควบแน่นอยู่ต่ำกว่าช่วงการระเหย) นอกจากนี้งานวิจัยนี้ได้เลือกแบบจำลองเชิงทฤษฎีอย่างง่ายๆ ที่สามารถใช้ทำนายอัตราการถ่ายเทความร้อนของฮีทไปป์ โดยให้ค่าผิดพลาดเชิงทฤษฎีเป็น +-25% และเสนอแนะวิธีการใช้ตัวคูณชดเชย เพื่อลดค่าผิดพลาดเหลือเป็น +-7.5% อนึ่ง ยังได้เสนอตัวอย่างการคำนวณเพื่อสาธิตการคำนวณออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์ (Heat-pipe Heat-exchanger) สำหรับใช้งงานในอุตสาหกรรมอีกด้วย

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . (2526). โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . 2526. "โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . "โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล . โครงการการศึกษา ทดสอบ และ สร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรับการทำงานของฮีทไปป์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.