ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , วิทยา ยงเจริญ , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ
คำค้น : ท่านั่ง , เออร์โกโนมิกส์ , เก้าอี้--การออกแบบ--มนุษย์ปัจจัย , โต๊ะ--การออกแบบ--มนุษย์ปัจจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า อุตสาหกรรมการผลิตแบบสายประกอบกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการใช้แรงงานกันอย่างมากมาย ปัญหาหนึ่งที่จะตามมาก็คือผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานเหล่านั้น หลังจากที่ได้ทำงานไประยะหนึ่งแล้วผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากที่ต้องประสบปัญหากับ การนั่งปฏิบัติงานอยู่กับที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานซึ่งอาจทำให้โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อต้องรับภาระสถิตมาก และเป็นระยะเวลานานอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และต่อเนื่องไปถึงการลดลงของประสิทธิภาพการผลิตในที่สุด การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างโต๊ะและเก้าอี้ทดสอบที่สามารถปรับระดับและมุมเอียงของส่วนต่างๆ ได้อย่างสะดวกถึง 5 ลักษณะด้วยกัน คือ ความสูงของเก้าอี้ ความเอียงของพื้นเก้าอี้ ความเอียงของพนักพิง ความสูงของโต๊ะ และความลาดเอียงของพื้นโต๊ะ โดยอาศัยระบบนิวเมติกเป็นกลไกในการปรับ หลังจากนั้นได้ออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการนั่งอ่านหนังสือโดยใช้ความสูง ความลาดเอียงของพื้นโต๊ะและความสูงของเก้าอี้เป็นปัจจัยหลัก ที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะไม่สบายของร่างกายหลังจากการนั่งอ่านหนังสือที่ระดับของปัจจัยหลักเหล่านั้นเป็นเวลา 30 นาที โดยการประเมินภาวะไม่สบายนี้ด้วย 5 ระดับคะแนน รวมทั้งหมด 18 ท่า พบว่าเมื่อความสูงของเก้าอี้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาวะไม่สบายเพิ่มขึ้นบริเวณ คอ ไหล่ หลัง เอว ก้น และต้นขา แต่บริเวณเท้าจะลดลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงความเอียงของโต๊ะที่เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 15 ทำให้ภาวะไม่สบายลดลง แต่เมื่อมีความลาดเอียงมากขึ้นจนถึง 25 ระดับภาวะไม่สบายจะเพิ่มขึ้น โดยที่การเปลี่ยนแปลงความเอียงของพื้นโต๊ะนั้น จะส่งผลกระทบต่อภาวะไม่สบายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงความสูงของเก้าอี้ และความสูงของโต๊ะ จากผลการทดลองครั้งนี้ อาจสรุปได้ว่า สถานีทำงานที่เหมาะสมควรมีระดับความสูงของโต๊ะสูงกว่าความสูงของข้อศอกจากพื้นขณะนั่ง 4 ซม. ความลาดเอียงของพื้นโต๊ะควรเป็น 15 และเก้าอี้นั่งควรมีระดับความสูงเท่ากับ หรือต่ำกว่าความสูงของข้อพับเข่าด้านในไม่เกิน 1 ซม. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อทดสอบว่าการนำเทคโนโลยีการวิจัยไปประยุกต์ในกิจการอุตสาหกรรม จะกระทำได้เพียงใด ซึ่งก็ได้ผลสรุปว่า น่าจะกระทำได้โดยการจำลองสถานการณ์ทำงานจากงานอุตสาหกรรมจริงๆ และใช้อุปกรณ์ที่ได้จัดสร้างขึ้น แต่อาจจำกัดอยู่ในลักษณะงานที่ทำคนเดียว เช่นกิจกรรมเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น

บรรณานุกรม :
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , วิทยา ยงเจริญ , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . (2533). การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , วิทยา ยงเจริญ , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . 2533. "การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , วิทยา ยงเจริญ , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . "การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
กิตติ อินทรานนท์ , พิชนี โพธารามิก , วิทยา ยงเจริญ , ภาณุพงศ์ อัศวเกียรติ . การศึกษาลักษณะท่าทางการนั่งทำงาน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.