ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย
นักวิจัย : จิตรา รู้กิจการพานิช , พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ
คำค้น : ไมโครคอนโทรลเลอร์ , อัญมณี , แหวน , วงจรไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ได้ทำการสร้างต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน โดยการทำทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ คลื่น ความถี่ เสียง ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น มาประยุกต์ในการออกแบบและสร้างต้นแบบ โดยมีหลักการทำงานของต้นแบบ ดังนี้ เริ่มต้นจากชุดกำเนิดความถี่จะส่งความถี่ใช้งานที่เหมาะสมไปยังอุปกรณ์กำเนิดความถี่และส่งต่อไปที่ตัวเรือนแหวน โดยในการศึกษาครั้งนี้ ความถี่ใช้งานที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของอุปกรณ์อยู่ที่ 150 Hz เมื่อแหวนได้รับความถี่นั้นจะสั่น ถ้าพลอยที่ติดอยู่หลวมก็จะเกิดความถี่ใหม่เกิดขึ้น จากนั้นใช้อุปกรณ์ตรวจจับความถี่ทำการตรวจจับความถี่ที่เกิดขึ้นที่แหวน แล้วส่งต่อไปยังชุดกรองความถี่ เพื่อทำการกรองความถี่ให้เหลือแต่ความถี่ที่แสดงสภาพการฝังอัญมณีว่าดีหรือไม่ (75-750 Hz) ส่วนชุดขยายสัญญาณจะทำการขยายสัญญาณให้สูงขึ้น แล้งส่งต่อไปยังชุดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลและแสดงผลการติดตั้งอัญมณีบนตัวเรือนแหวน ในการสร้างแต่ละส่วนประกอบได้มีการทดลองเพื่อหาค่าความต้านทาน ค่าความเก็บประจุ อัตราขยายของชุดขยายสัญญาณรวมทั้งช่วงความถี่ใช้งานที่เหมาะสม ในการศึกษานี้ ได้ทำการทดสอบการทำงานของต้นแบบกับการทำงานจริงในโรงงานผลิตเครื่องประดับ

บรรณานุกรม :
จิตรา รู้กิจการพานิช , พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . (2545). ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา รู้กิจการพานิช , พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . 2545. "ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา รู้กิจการพานิช , พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . "ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จิตรา รู้กิจการพานิช , พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ . ต้นแบบเครื่องตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวน : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.