ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน
นักวิจัย : สำรวย สังข์สะอาด , วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา
คำค้น : แรงดันอิมพัลส์ , เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์--การออกแบบ , ฉนวนไฟฟ้า--การทดสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าแรงสูง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน่วยปฏิบัติการวิจัยไฟฟ้าแรงสูง
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2213
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้เสนอการออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ ตามหลักวงจรของมารกซ์ 12 ขั้น ตัวเก็บประจุอิมพัลส์มีค่าความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ 50 nF ใช้ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุโหลดเท่ากับ 1000 pF เป็นค่าที่กำหนดสำหรับคำนวณค่าองค์ประกอบความต้านทานปรับหน้าคลื่นและหางคลื่น ซึ่งทำด้วยเส้นลวดความต้านทาน Ni-Fe-Cr พันแบบไร้ความเหนี่ยวนำบนท่อฉนวนพีวีซี สปาร์กแกปทำด้วยทรงกลมทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. ผลการทดสอบพบว่า เครื่องกำเนิดสามารถสร้างแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นได้ตามที่มาตรฐานกำหนดทุกประการ แม้จะมีโหลดตัวเก็บประจุถึง 2000 pF และมีประสิทธิภาพถึง 83%

บรรณานุกรม :
สำรวย สังข์สะอาด , วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา . (2538). เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำรวย สังข์สะอาด , วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา . 2538. "เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำรวย สังข์สะอาด , วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา . "เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สำรวย สังข์สะอาด , วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา . เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ 1000 kV 30 kJ : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.