ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ
นักวิจัย : ชาตรี ศรีไพพรรณ , โคทม อารียา , กฤษดา วิศวธีรานนท์
คำค้น : เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ , หัวใจ--การเต้น , เวชภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบของเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจชนิดฝังภายในแบบให้อัตราเต้นคงที่ และแบบให้อัตราเต้นเมื่อต้องการการวิจัยเครื่องแบบให้อัตราเต้นคงที่เน้นหนักถึงเทคนิคต่างๆ ในการสร้าง การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิคส์ที่หาซื้อได้ในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้มีราคาถูกเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยมีโอกาสยืดชีวิตตัวเองได้ ได้ออกแบบเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจที่ปล่อยคลื่นไฟฟ้าออกมาถูกต้องและใช้พลังงานต่ำ ได้ทดลองนำเครื่องที่สร้างไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโดยใช้เครื่องชนิดติดภายนอกร่างกายเป็นผลสำเร็จ ได้ใช้ก้อนกาอีป๊อกซี่แข็งเคลือบด้วยอีลาสไดเมอร์ซีลีโคนขนาดเท่าเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจไปผ่าตัดฝังเข้าใต้ผิวหนังสุนัขทดลอง ผลการตรวจเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์แสดงให้เห็นว่าสารที่ใช้ฝังไม่มีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายต่อสุนัขทดลอง ในการวิจัยเครื่องแบบให้อัตราเต้นเมื่อต้องการ ได้สร้างและทดสอบวงจรต้นแบบในห้องปฏิบัติการ นำวงจรต้นแบบไปประกอบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่มีขนาดเล็กพอที่จะฝังเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยได้ จากผลการทดลองของการวิจัยครั้งนี้ทำให้เชื่อได้ว่าวงจรต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมากสามารถนำไปใช้งานได้

บรรณานุกรม :
ชาตรี ศรีไพพรรณ , โคทม อารียา , กฤษดา วิศวธีรานนท์ . (2525). การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , โคทม อารียา , กฤษดา วิศวธีรานนท์ . 2525. "การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , โคทม อารียา , กฤษดา วิศวธีรานนท์ . "การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
ชาตรี ศรีไพพรรณ , โคทม อารียา , กฤษดา วิศวธีรานนท์ . การวิจัยและพัฒนาเครื่องกระตุ้นหัวใจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.