ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : กฤษดา วิศวธีรานนท์
คำค้น : เครื่องชั่งน้ำหนัรถบรรทุก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , ไมโครคอมพิวเตอร์ , ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2198
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำไปต่อเข้ากับเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดกลไก ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ ทำให้เป็นระบบเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดกึ่งกลไกและกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือจะต่อเข้ากับเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ความสามารถของระบบเครื่องชั่งน้ำหนักสูงขึ้นมาก ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย โหลดเซล ซึ่งจะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดกลไก เครื่องแสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ และชุดไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขายอยู่ภายในประเทศ การวิจัยเน้นหนักในการพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งได้แก่การออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูกการพัฒนาเครื่องแสดงค่าน้ำหนักที่มีความแม่นยำสูง และสามารถสื่อสารกับไมโครคอมพิวเตอร์ได้ การพัฒนาซอฟท์แวร์ของระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการนำระบบเครื่องชั่งน้ำหนักไปทดลองติดตั้งเพื่อใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักนี้มีความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักดีกว่า 0.1% ของค่าแสดง ซึ่งกระทรวงบพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ระบบสามารถบันทึกและโปรเซสข้อมูลการชั่งน้ำหนักของรถบรรทุกสินค้าหรือวัตถุดิบที่ส่งเข้าหรือออกจากโรงงาน สามารถพิมพ์ ใบรับสินค้า ใบส่งสินค้า ทำบัญชีรายงานการรับส่งสินค้า ตลอดจนการจดจำข้อมูลของสินค้า วัตถุดิบ รายชื่อลูกค้า และบริษัทขนส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . (2528). การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . 2528. "การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . "การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ . การพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.