ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง
นักวิจัย : สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
คำค้น : Curcumin , Deferiprone , Non-transferrin bound iron , Thatassaemia
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4480050 , http://research.trf.or.th/node/706
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์ริน ( NTBI ) ที่มีอยู่ในพลาสมาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดบีต้ามีความเป็นพิษสูงและมีศักยภาพก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่จะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์และสารชีวโมเลกุลอื่นได้ ยาขับเหล็กดีเฟอโรซามีนและดีเฟอริโพรนได้ถูกนำมาใช้รักษาภาวะธาตุเหล็กเกินอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็มีฤทธิ์ข้างเคียงหลายอย่าง ดีเฟอโรซามีนเป็นแบบใช้ฉีดสามารถลดปริมาณธาตุเหล็กในร่างการและ NTBi ในพลาสมาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีข้อจำกัดในการนำไปใช้ทางคลินิกหลายอย่าง ดีเฟอริโพรนเป็นแบบชนิดรับประทานที่ใช้ในระยะยาวได้แต่ก็มีฤทธิ์ข้างเคียงที่รุนแรงหลายอย่าง ปัจจุบันมีการนำยาขับเหล็กสองชนิดร่วมกันหรือร่วมกับสารอื่นเพื่อรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินให้มีประสิทธิภสพดียิ่งขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยหรือตัวการที่มีผลต่อการทำงานในหลอดทดลองของดีเฟอริโพรในการดึงและลดปริมาณ NTBi ในซีรั่มผู้ป่วยคนไทยที่เป้นโรคธาลัสซีเมีย โดยนำซีรั่มมาทำปฏิกิริยากับดีเฟอริโพรนในภาวะที่ไม่มีและมีสารเคอร์คิวมินหรือวิตามินซีที่ความเข้มข้นแลละเวลาต่างๆ และทำปฏิกิริยากับดีเฟอโรซามีนหรือเคอร์คิวมินที่ความเข้มข้นและเวลาต่างๆ แล้วตรวจวัดปริมาณ NTBi ด้วยวิธี HPLC พบว่าดีเฟอโรซามีนและดีเฟอริโพรนที่ใช้ร่วมกับดีเฟอโรซามีนดึง NTBi ได้ดีกว่าดีเฟอริโพรนอย่างเดียวในลักษณะที่ขึ้นกับเวลา ดีเพอริโพรนสามารถถอดระดับ NTBi ได้ในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ด้วย เคอร์คิวมินช่วยเสริมฤทธิ์ของดีเฟอริโพรนในการลดปริมาณ NTBi แต่วิตามินชี้ไม่มีผลดังกล่าว เคอร์คิวมินสามารถลดปริมาณ NTBi ได้ 1.1 และ 1.9 ไมโครโมลาร์ในขณะที่ดีเฟอโรซามีนสามารถลดปริมาณ NTBi ได้ 1.9 และ 1.9 ไมโครโมลาร์ที่ความเข้มข้น 25 และ 100 ไมโครโมลาร์ตามลำดับในช่วงเวลา 30 นาทีแรก ในสภาวะที่มีวิตามินซี ยาดีเฟอโรซามีนลดระดับ NTBi ลงได้เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เคอร์คิวมินลดระดับ NTBi ลงได้เล็กน้อยในช่วง 1 ชั่วโมงแรกเท่านั้น จึงสรุปได้ว่าดีเฟอโรซามีนมีความสามารถในการดึงธาตุเหล็ก NTBi ได้แรงกว่าดีเฟอริโพรนอร์คิวมินร่วมอยู่ได้ เคอร์คิวมินเสริมฤทธิ์ดีเฟอริโพรนในการดึงธาตุเหล็ก NTBi และลดระดับธาตุเหล็ก NTBi ได้เล็กน้อยในลักษณะที่ขึ้นกับปริมาณและเวลาที่ใช้ ผลของวิตามินซีต่อการดึงธาตุเหล็ก NTBi โดยดีเฟอโรซามีน ดีเฟอริโพรนและเคอร์คิวมินไม่แน่นอน Non-transferrin iron ( NTBi ) is detectable in plasma of ?-thalassaemia major patients and potentially causes the oxidative damage to cell membranes and other biomolecules. Although deferoxamine ( DFO ) and daferiprone ( DFP ) are used in the treatment of iron overload, they exert several side effects. DFO effectively reduces the body iron burden in the long-lerm while its clinical uses are high cost, poor absorption, inconvenience and rapid plasma clearance. It showed a concentration-dependent reduction of plasma NTBI in thalassaemia patients. DFP is only a synthetic iron chelator orally administered to the thalassaemia patients for long-lerm management of transfusion – dependent iron overload, and its use remains controversial. Combined iron chelation therapy has been investigated in ?-thalassemia patients. Curcumin exhibits an iron-chelating activity due to the interaction of its ?-diketo moiety. In the present work , the effect of curcumin or ascorble acid on the NTBI removal by DEP was investigated in vitro in serum of transfusion dependent, thalassaemia patients. Thalassaemic serum was incubated with DEP , without and with curcumin or ascorbic : then NTBI was quantified using the modified HPLC, which aluminium was added prior to NTA addition to prevent the iron-shutting effect. Kinetic of NTBI removal was also examined in vitro when thalassaemic serum was treated with DFO and curcumin. DFO and DFO plus DFP exhibited a stronger NTBI chelation than DFP alone. NTBI chelation was dependent uponDEP concentration. Curcumin but not ascorbic acid enhanced NTBI removal by DFP. NTBI reduction was 1.1 and 1.9 ?M by 25 and 100 ?m curcumin while it was 1.2 and 2.8 ?M by 25 and 100 ?M DFO respectively at first 30 minutes. In the presence of 100 ?M ascorbic acid, NTBI was reduced by 100 ?M curcumin at 1-hour incubation, then reached to the original level after 2-hour incubation. In comparison , NTBI was approximately 50% decreased by 100 ?M DFO within 1 hour and remained steady. At an equal dose, NTBI chelation with DFO was larger than that with curcumin and interfered by ascorbic acid. In conclusion , DFO still shows stronger iron-chelation capability of NTBI than DEP. Curcumin can enhance the NTBI chelation with DFP and itself slightly reduce NTBI concentrations with a dose- and time-dependent pattem. The effect of ascorbic acid on the NTBI chelation with DFP , DFO and curcumin remains uncertain, and needs to be examined carefully .

บรรณานุกรม :
สมเดช ศรีชัยรัตนกูล . (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเดช ศรีชัยรัตนกูล . 2548. "ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมเดช ศรีชัยรัตนกูล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สมเดช ศรีชัยรัตนกูล . ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงธาตุเหล็กที่ไม่ได้จับกับทรานส์เฟอร์รินในซีรั่มของคนไข้ธาลัสซีเมียด้วยยาดีเฟอริโพรนในหลอดทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.