ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธนวัฒน์ ปิยะดำรง , ชนิกานต์ วัฒกไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ พรหมศิรินนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนวัฒน์ ปิยะดำรง , ชนิกานต์ วัฒกไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ พรหมศิรินนท์ . (2548). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ธนวัฒน์ ปิยะดำรง , ชนิกานต์ วัฒกไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ พรหมศิรินนท์ . 2548. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ธนวัฒน์ ปิยะดำรง , ชนิกานต์ วัฒกไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ พรหมศิรินนท์ . "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548. Print.
ธนวัฒน์ ปิยะดำรง , ชนิกานต์ วัฒกไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ พรหมศิรินนท์ . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในแถบทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ กรณีศึกษา : แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2548.