ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นักวิจัย : อารีรัตน์ ลออปักษา , นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ , พีระพันธุ์ ครุธเวโช
คำค้น : สมุนไพร--จุลชีววิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 120 ตัวอย่าง พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามาตรฐานเป็นยารับประทาน 12 ตัวอย่าง (10.0%) ยาชง 1 ตัวอย่าง (0.8%) ยาใช้ภายนอก 4 ตัวอย่าง (3.3%) เครื่องดื่มสมุนไพร 10 ตัวอย่าง (8.3%) และเครื่องสำอางสมุนไพร 19 ตัวอย่าง (15.8%) รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง (38.3%) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพบเชื้อก่อโรค 10 ตัวอย่าง (8.3%) เป็นยา 7 ตัวอย่าง (5.8%) และเครื่องสำอาง 3 ตัวอย่าง (2.5%) ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พบเป็นของแข็ง รูปแบบเม็ด ลูกกลอน แคปซูลและผง ส่วนของเหลว คือ แชมพูและครีมนวดผม การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ระบบสรรพคุณพบจำนวนสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้าน Staphylococcus aureus ATCC 29213, Salmonella typhi ATCC 13311, Streptococcus pyogenes DMS 3393, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Escherichia coli ATCC 25922 เป็น 66.7%, 62.5%, 50.0%, 40.0% และ 12.5% ตามลำดับ ส่วน Tricophyton mentagrophytes (a clinical isolate) และ Candida albicans ATCC 10231 เป็น 81.8%และ 58.8% ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ ลออปักษา , นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ , พีระพันธุ์ ครุธเวโช . (2542). คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีรัตน์ ลออปักษา , นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ , พีระพันธุ์ ครุธเวโช . 2542. "คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อารีรัตน์ ลออปักษา , นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ , พีระพันธุ์ ครุธเวโช . "คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อารีรัตน์ ลออปักษา , นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ , พีระพันธุ์ ครุธเวโช . คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.