ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : เอกรินทร์ สายฟ้า , ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์--บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์--การศึกษาและการสอน , บัณฑิต , กำลังคนระดับอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลีนิค
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกรินทร์ สายฟ้า , ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา . (2531). คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ สายฟ้า , ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา . 2531. "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ สายฟ้า , ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา . "คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
เอกรินทร์ สายฟ้า , ประสาน ธรรมอุปกรณ์ , ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา . คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.