ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อรอนงค์ กังสดาลอำไพ
คำค้น : เหล็กในร่างกาย , สมุนไพร , กรดโฟลิก , ยาแผนโบราณ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอาหารเคมี
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2157
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในประเทศไทยมีการใช้ยาบำรุงเลือดแผนโบราณกันมาเป็นเวลานานแล้ว ยาเหล่านี้จะมีใช้กันตามคำโฆษณา โดยยังไม่มีการพิสูจน์ว่ายาบำรุงเลือดแผนโบราณที่มีใช้อยู่ในท้องตลาด มีสารที่ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดจริงหรือไม่ โดยเฉพาะธาตุเหล็กและกรดโฟลิก ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง มีในปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือไม่ งานวิจัยนี้ จึงนำตัวอย่างยาบำรุงเลือดแผนโบราณ และสมุนไพรที่ใช้ผสมในยาบำรุงเลือดมาวิเคราะห์ยาปริมาณธาตุเหล็ก โดยใช้วิธี atomic absorption spectrophotometry และกรดโฟลิกโดยใช้ Lactobacillus casei ATCC 7469 สำหรับวิเคราะห์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผลการศึกษาหาปริมาณสารอาหารทั้งสองจากยาบำรุงเลือดแผนโบราณ 19 ชนิด และสมุนไพรบำรุงเลือด 30 ชนิด พบว่ายาบำรุงเลือดแผนโบราณและสมุนไพรบำรุงเลือดมีปริมาณธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในปริมาณที่ต่ำมาก เมื่อคำนวณเป็นปริมาณที่รับประทานยาบำรุงเลือดแผนโบราณในหนึ่งวัน พบว่าจะได้รับธาตุเหล็กเพียง 0.10-10.34 มิลลิกรัม และได้รับกรดโฟลิก 0.31-9.32 ไมโครกรัม ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ยาบำรุงเลือดแผนโบราณจึงไม่เป็นแหล่งที่ดีสำหรับธาตุเหล็กและกรดโฟลิก

บรรณานุกรม :
อรอนงค์ กังสดาลอำไพ . (2534). ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอนงค์ กังสดาลอำไพ . 2534. "ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอนงค์ กังสดาลอำไพ . "ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
อรอนงค์ กังสดาลอำไพ . ปริมาณสารอาหารเสริมการสร้างเม็ดเลือดในยาไทยแผนโบราณ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.