ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป
นักวิจัย : ลำดวน เศวตมาลย์ , ธิติรัตน์ ปานม่วง
คำค้น : อาหารกึ่งสำเร็จรูป , อาหารกับสารเคมี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอาหารเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเคมีเทคนิค
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิบัติภาระกิจวิจัยอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสำรวจเอกสารเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลและงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดในประเทศไทย เอกสารข้อมูลและงานวิจัยที่รวบรวมไว้นี้ เป็นผลงานของนักวิจัยไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งอาจจะแบ่งออกได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ ตามสาเหตุที่ทำให้การบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ พวกแรกคือ จุลินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วย แบคทีเรีย ยีสต์ รา ตลอดรวมทั้งหนอนพยาธิด้วย พวกที่สองคือ สารเคมีต่าง ๆ อันได่แก่วัตถุเจือปน และสารปนเปื้อน รวมทั้งโลหะหนักที่ปะปนอยู่ในอาหารกึ่งสำเร็จรูปด้วย รายงานการสำรวจเอกสารเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปนี้ได้เสนอผลสรุปของงานวิจัยที่ได้ทำมาแล้วในประเทศ เพื่อให้นักวิจัยทั้งหลายจะได้มองเห็นแนวทางเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป ในหัวเรื่องที่ยังขาดอยู่ให้ครบบริบูรณ์หรือกว้างขวางยื่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ลำดวน เศวตมาลย์ , ธิติรัตน์ ปานม่วง . (2526). การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลำดวน เศวตมาลย์ , ธิติรัตน์ ปานม่วง . 2526. "การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลำดวน เศวตมาลย์ , ธิติรัตน์ ปานม่วง . "การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ลำดวน เศวตมาลย์ , ธิติรัตน์ ปานม่วง . การสำรวจเอกสารเรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.