ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน
นักวิจัย : สุวรรณา เหลืองชลธาร , สุนิพนธ์ ภุมมางกูร , สุหร่าย สายศร , อนัญญา โพธิศิริ , สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ , วินนา เหรียญสุวรรณ
คำค้น : วิตามิน ซี , ยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเคมี
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสำเร็จรูปในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
สุวรรณา เหลืองชลธาร , สุนิพนธ์ ภุมมางกูร , สุหร่าย สายศร , อนัญญา โพธิศิริ , สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ , วินนา เหรียญสุวรรณ . (2521). การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เหลืองชลธาร , สุนิพนธ์ ภุมมางกูร , สุหร่าย สายศร , อนัญญา โพธิศิริ , สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ , วินนา เหรียญสุวรรณ . 2521. "การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณา เหลืองชลธาร , สุนิพนธ์ ภุมมางกูร , สุหร่าย สายศร , อนัญญา โพธิศิริ , สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ , วินนา เหรียญสุวรรณ . "การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
สุวรรณา เหลืองชลธาร , สุนิพนธ์ ภุมมางกูร , สุหร่าย สายศร , อนัญญา โพธิศิริ , สมเกียรติ รุจิรวัฒน์ , วินนา เหรียญสุวรรณ . การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.