ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุทธาทิพย์ จันทรสกุล , เยาวภา ไวรักษ์สัตว์
คำค้น : แอมพิซิลลิน , ยาปฏิชีวนะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาเภสัชเคมี
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของยาสำเร็จรูป ในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
สุทธาทิพย์ จันทรสกุล , เยาวภา ไวรักษ์สัตว์ . (2522). คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธาทิพย์ จันทรสกุล , เยาวภา ไวรักษ์สัตว์ . 2522. "คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธาทิพย์ จันทรสกุล , เยาวภา ไวรักษ์สัตว์ . "คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
สุทธาทิพย์ จันทรสกุล , เยาวภา ไวรักษ์สัตว์ . คุณภาพของยาแอมพิซิลลินจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.