ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย : บัญญัติ อุยยามวงศ์ , ณรงค์ จ่าราช , เพชรน้ำค้าง สุวรรณมาลี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2379
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัญญัติ อุยยามวงศ์ , ณรงค์ จ่าราช , เพชรน้ำค้าง สุวรรณมาลี . (2544). การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
บัญญัติ อุยยามวงศ์ , ณรงค์ จ่าราช , เพชรน้ำค้าง สุวรรณมาลี . 2544. "การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
บัญญัติ อุยยามวงศ์ , ณรงค์ จ่าราช , เพชรน้ำค้าง สุวรรณมาลี . "การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
บัญญัติ อุยยามวงศ์ , ณรงค์ จ่าราช , เพชรน้ำค้าง สุวรรณมาลี . การประเมินราคาเพื่อการขายและเช่ากลับอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.