ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand
นักวิจัย : กาบแก้ว สุคนธสรรพ์
คำค้น : flies , Forensic entomology , Identification , postmortem interval , การชันสูตรศพ , การประมาณระยะเวลาหลังการตาย , ตัวอ่อนแมลงวัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380045 , http://research.trf.or.th/node/660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แมลงต่างๆโดยเฉพาะตัวอ่อนแมลงวันที่พบในศพเน่าสามารถช่วยในการชันสูตรพลิก ศพ เช่นการประมาณระยะเวลาหลังการตาย สาเหตุการตายหรือการเคลื่อนย้ายศพได้ การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาชนิดของแมลงวันที่พบได้บ่อยในศพเน่าและพัฒนาวิธีการ อย่างง่ายในการวินิจฉัยไข่ของแมลงวัน นอกจากนี้ยังศึกษารูปร่างลักษณะตัวอ่อนแมลงวันสอง ชนิดที่พบได้บ่อยในศพ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกวาด รวมทั้งศึกษาอัตราการ เจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลงวันทั้งสองชนิดที่อุณหภูมิธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่ จากการ ศึกษาพบว่าแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala และ Chrysomya rufifacies เป็นชนิด ที่พบได้บ่อยที่สุด ทั้งจากการพบตัวอ่อนของแมลงวันจากศพมนุษย์ที่ถูกนำมาชันสูตร ณ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการดักจับตัวเต็มวัยโดยใช้กรงดักแมลงวันและมีตับ หมูเน่าเป็นเหยื่อล่อ ที่บริเวณป่าละเมาะรอบเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การย้อมไข่ของ แมลงวันด้วยสารละลาย 1% โปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตนาน 1 นาทีและศึกษาภายใต้กล้อง จุลทรรศน์ธรรมดา สามารถจำแนกไข่แมลงวันทั้งสองชนิดออกจากไข่ของแมลงวัน Chrysomya pacifica, Lucilia cuprina, Aldrichina grahami, Musca domestica และ Megaselia scalaris ได้ และสามารถพัฒนากุญแจอย่างง่ายสำหรับการวินิจฉัยชนิดของไข่แมลงวัน ลักษณะของตัวอ่อน ระยะที่ 1 ของ C. megacephala และ C. rufifacies ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง กวาดไม่มีความแตกต่างกัน แต่ตัวอ่อนระยะที่ 2 และ 3 สามารถแยกจากกันโดยใช้ลักษณะขน ยาวที่ลำตัวของ C. rufifacies อัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อน C. megacephala และ C. rufifacies ภายใต้อุณหภูมิธรรมชาติของเชียงใหม่จะเร็วที่สุดในช่วงฤดูร้อน (4-6 วัน) รองลงมา คือฤดูฝน (5-7 วัน) และฤดูหนาว (5-8 วัน) ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ชันสูตรพลิกศพเน่าที่พบไข่และตัวอ่อนแมลงวัน โดยผู้ชันสูตรจะสามารถจำแนกชนิดของไข่และ ตัวอ่อนแมลงวันอย่างง่ายได้ อย่างไรก็ตามในศพเน่าสามารถพบตัวอ่อนของแมลงวันชนิดอื่น เช่นแมลงวันหลังลาย ในอนาคตจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการศึกษาครอบคลุมแมลงวัน เหล่านี้ด้วย Fly specimens found in a corpse can be utilized as entomological evidence in forensic investigations such as estimating the postmortem interval (PMI), determining the manner of death, confirming relocation of a corpse. The objectives of this study are to determine the forensically-important fly in Chiang Mai, develop simple technique to identify fly eggs, examine larval morphology of the two most forensically-important fly species using scanning electron microscopy and determine the larval developmental rate of these two species. According to their frequently present in a corpse and in the fly-trap, the two most forensically-important were blow flies, Chrysomya megacephala and Chrysomya rufifacies. A one percent potassium permanganate solution was used to stain the eggs surface for 1 min, and a key was developed to differentiate fly eggs, i.e., C. megacephala, C. rufifacies, Chrysomya pacifica, Lucilia cuprina, Aldrichina grahami, Musca domestica and Megaselia scalaris. The first-instar larvae of C. megacephala and C. rufifacies were quite similar, but they could be easily differentiated in the older instar; those of the latter appear as hairy maggot. The result of developmental rate of C. megacephala and C. rufifacies larvae under natural temperature in Chiang Mai indicated that both had shortest developmental rate in summer (4-6 days), followed by rainy season (5-7 days) and winter (5-8 days). The present result will be useful in forensic investigations, if egg and larval specimens of these flies are found a corpse. Aside from these species as forensic importance, flies of the other families such as Sarcophagidae are also commonly found. It is recommended to investigate such flies in order to achieve more knowledge of forensic entomology in Thailand.

บรรณานุกรม :
กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ . (2545). Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ . 2545. "Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ . "Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ . Egg, larva taxonomic differentiation and larval development of the two most forensically-important fly species in Chiang Mai, Thailand. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.