ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ
นักวิจัย : วิชิต ศุภเมธางกูร
คำค้น : ไลโปโปรตีน , ไลโปโปรตีน, แอลดีแอล คอเลสเตอรอล , คอเลสเตอรอล , กายบริหาร , ภาวะสารไขมันสูงในเลือด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 7, 1 (ม.ค.- มี.ค. 2550) 46-57 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชิต ศุภเมธางกูร . (2550). การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิชิต ศุภเมธางกูร . 2550. "การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิชิต ศุภเมธางกูร . "การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550. Print.
วิชิต ศุภเมธางกูร . การออกกำลังกายเพื่อแก้ไขภาวะมันในเลือดสูงหรือผิดปกติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2550.