ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
นักวิจัย : ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย
คำค้น : ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก , คลื่นเสียงความถี่สูง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ธรรมศาสตร์เวชสาร 8, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) 63-69 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2127
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อัลตราซาวนด์เป็นการตรวจวินิจฉัยทางภาพที่ดีในการตรวจเนื้อเยื่อที่อยู่ตื้น ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการตรวจผู้ป่วยที่สงสัยมีการปวดบวมของเนื้อเยื่อจากการติดเชื้อ อัลตราซาวนด์สามารถตรวจการติดเชื้อของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกชนิดต่างๆ เช่น เซลล์เนื้อเยื่ออ่อนอักเสบ, กล้ามเนื้ออักเสบ, ฝีหนอง, พังผืดอักเสบเน่าตาย, ถุงลดเสียดสีอักเสบติดเชื้อ, ปลอกเอ็นอักเสบติดเชื้อ และช่วยในการตรวจกรองข้ออักเสบและกระดูกอักเสบติดเชื้อ แม้ว่าอัลตราซาวนด์ไม่สามารถแยกการอักเสบติดเชื้อจากการอักเสบไม่ติดเชื้อ แต่ช่วยในการเจาะดูดเอาของเหลวมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ได้การวินิจฉัยได้ บทความนี้นำเสนอความผิดปกติของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกชนิดต่างๆจากการตรวจ อัลตราซาวนด์

บรรณานุกรม :
ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย . (2551). การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย . 2551. "การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย . "การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print.
ก่อเกียรติ วิวิธมงคลไชย . การตรวจอัลตราซาวนด์ของการติดเชื้อระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.