ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง , Development of hybrid cucumber (Cucumis sativus L.) for downy mildew resistance
นักวิจัย : ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ , นิรัชดา, กองไธสง , อทิตยา, ศรทิพย์
คำค้น : แตงกวา , โรคราน้ำค้าง
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3996
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT3-302-49-36-13
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551

บรรณานุกรม :
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ , นิรัชดา, กองไธสง , อทิตยา, ศรทิพย์ . (2554). การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ , นิรัชดา, กองไธสง , อทิตยา, ศรทิพย์ . 2554. "การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ , นิรัชดา, กองไธสง , อทิตยา, ศรทิพย์ . "การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554. Print.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , สุจินต์, เจนวีรวัฒน์ , นิรัชดา, กองไธสง , อทิตยา, ศรทิพย์ . การพัฒนาพันธุ์แตงกวา (Cucumis sativus L.) ลูกผสมที่ต้านทานต้อโรคราน้ำค้าง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2554.