ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส , Titanium dioxide nanotubes for treatment of air pollution by Photocatalysis process
นักวิจัย : อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ศรัญญา, ทองอุ่น
คำค้น : ไทเทเนียมไดออกไซด์ , การบำบัดก๊าซมลพิษ , กระบวนการโฟโตคะตะไลซิส
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-715-53-24-16
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.253-2554

บรรณานุกรม :
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ศรัญญา, ทองอุ่น . (2555). ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ศรัญญา, ทองอุ่น . 2555. "ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ศรัญญา, ทองอุ่น . "ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , ศรัญญา, ทองอุ่น . ไทเทเนียมไดออกไซด์แบบท่อนาโนสำหรับการบำบัดก๊าซมลพิษโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555.