ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส , Using of WO3 in photocatalytic treatment of carbon monoxide
นักวิจัย : อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , อานันท์ปภา, ชื่นทรัพย์
คำค้น : ทังสเตนไตรออกไซด์ , ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-715-53-12-37
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

บรรณานุกรม :
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , อานันท์ปภา, ชื่นทรัพย์ . (2555). รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , อานันท์ปภา, ชื่นทรัพย์ . 2555. "รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , อานันท์ปภา, ชื่นทรัพย์ . "รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555. Print.
อภิชน, วัชเรนทร์วงศ์ , อานันท์ปภา, ชื่นทรัพย์ . รายงานการวิจัยการใช้ทังสเตนไตรออกไซด์ในการบำบัดคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิส. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555.