ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ , A security analysis of mobile phones
นักวิจัย : วริญทร, เจนชัย , จิติมนต์, อั่งสกุล , ธรา, อั่งสกุล
คำค้น : โทรศัพท์เคลื่อนที่ , ระบบความปลอดภัยในโทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ปีที่3 ฉบับที่1; มิถุนายน 2552 : หน้า 99-112. , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3613
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริญทร, เจนชัย , จิติมนต์, อั่งสกุล , ธรา, อั่งสกุล . (2552). การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วริญทร, เจนชัย , จิติมนต์, อั่งสกุล , ธรา, อั่งสกุล . 2552. "การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วริญทร, เจนชัย , จิติมนต์, อั่งสกุล , ธรา, อั่งสกุล . "การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
วริญทร, เจนชัย , จิติมนต์, อั่งสกุล , ธรา, อั่งสกุล . การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.