ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง , Food fermentation technology
นักวิจัย : ปิยะวรรณ, กาสลัก
คำค้น : อาหารหมักดอง , เทคโนโลยีการหมักอาหาร
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2552

บรรณานุกรม :
ปิยะวรรณ, กาสลัก . (2552). เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . 2552. "เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . "เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
ปิยะวรรณ, กาสลัก . เอกสารประกอบการสอนวิชา 305411 เทคโนโลยีอาหารหมักดอง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.