ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง , Breeding grapevine (vitis spp.) for downy mildew resistance
นักวิจัย : ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , ศิระประภา, มหานิล , ธงชัย, ประจงใจ
คำค้น : องุ่น , การปรับปรุงพันธุ์พืช , โรคราน้ำค้าง
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT3-302-48-36-36
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , ศิระประภา, มหานิล , ธงชัย, ประจงใจ . (2553). รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , ศิระประภา, มหานิล , ธงชัย, ประจงใจ . 2553. "รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , ศิระประภา, มหานิล , ธงชัย, ประจงใจ . "รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553. Print.
ปิยะดา, ตันตสวัสดิ์ , โสภณ, วงศ์แก้ว , ศิระประภา, มหานิล , ธงชัย, ประจงใจ . รายงานการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์องุ่น (vitis spp.) ให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.