ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม , The construction of a flux injection degassing unit-fidu for aluminium alloy casting
นักวิจัย : ฐาปนีย์, อุดมผล
คำค้น : โลหะผสม , การหล่อโลหะ , อะลูมิเนียมผสม
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-713-50-12-88
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ฐาปนีย์, อุดมผล . (2552). รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ฐาปนีย์, อุดมผล . 2552. "รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ฐาปนีย์, อุดมผล . "รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
ฐาปนีย์, อุดมผล . รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนโดยใช้ flux injection (flux injection degassing unit) สำหรับใช้ในกระบวนการหล่อหลอมโลหะอะลูมิเนียมผสม. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.