ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม , The constructionof a mobile degassing unit-mdu for aluminium alloy casting
นักวิจัย : ฐาปนีย์, อุดมผล
คำค้น : โลหะผสม , อะลูมิเนียมผสม , การหล่อโลหะ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/3556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-713-51-12-54
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
ฐาปนีย์, อุดมผล . (2552). รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ฐาปนีย์, อุดมผล . 2552. "รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ฐาปนีย์, อุดมผล . "รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2552. Print.
ฐาปนีย์, อุดมผล . รายงานการวิจัยการผลิตเครื่องมือกำจัดก๊าซไฮโดรเจนเคลื่อนที่สำหรับกระบวนการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสม. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2552.